MacBook Air - Používání MacBooku Air při napájení z baterie

background image

Používání MacBooku Air při napájení z baterie

Pokud k MacBooku Air není připojený síťový adaptér MagSafe, je počítač napájený
energií z vestavěné baterie. Doba, po kterou můžete napájet MacBook Air z baterie,
závisí na používaných aplikacích a externích zařízeních připojených k MacBooku Air.

Vypnutím funkcí, jako jsou bezdrátové technologie Wi-Fi nebo Bluetooth®, a snížením
jasu obrazovky můžete šetřit energii baterie. Řada z předvoleb vašeho systému je
automaticky nastavena tak, aby optimalizovaly výdrž baterie.

Nabíjení baterie

Pohledem na stavovou kontrolku na konektoru MagSafe můžete zjistit, zda baterie
potřebuje dobít. Svítí-li žlutě, baterie potřebuje dobít. Svítí-li zeleně, je baterie plně
nabitá.

Množství energie v baterii můžete ověřit i tak, že v řádku nabídek zobrazíte
stavovou ikonu baterie (

). Zobrazená úroveň nabití je založena na zbývajícím

množství energie v baterii a aktuálně používaných aplikacích, periferních zařízeních
a systémových nastaveních. Pokud chcete šetřit energii baterie, zavřete aplikace,
odpojte nepoužívaná periferní zařízení a upravte nastavení Úspory energie. Více
informací o úspoře energie baterie a rady pro správu výkonnosti naleznete na adrese
www.apple.com/batteries/notebooks.html.

Pokud je připojený napájecí adaptér z výbavy počítače MacBook Air, baterie se dobíjí,
ať už je počítač zapnutý, vypnutý nebo ve stavu spánku. Baterie se dobije rychleji,
když je počítač vypnutý nebo v režimu spánku.

Baterie v MacBooku Air může být vyměněna pouze poskytovatelem servisu
autorizovaným společností Apple nebo v obchodě Apple Retail Store.

background image

33

Kapitola 2

Život s počítačem MacBook Air