MacBook Air - Možné potíže a jejich řešení

background image

Možné potíže a jejich řešení

3

background image

38

Kapitola 3

Možné potíže a jejich řešení

Při práci s MacBookem Air se čas od času mohou vyskytnout potíže. Pokud řešíte
nějaký problém, přečtěte si rady pro řešení potíží. Více informací o řešení potíží
naleznete v Centru nápovědy pro Mac a na internetových stránkách podpory pro
počítače MacBook Air na adrese www.apple.com/support/macbookair.

Máte-li při práci s MacBookem Air nějaké potíže, ve většině případů pro ně existuje
snadné a rychlé řešení. Pokuste se zrekapitulovat podmínky nebo situaci vedoucí ke
vzniku problému. Zaznamenání úkonů, které jste provedli před výskytem problému,
je vynikající pomůckou ke zjištění možných příčin a nalezení odpovědí. Věci, které
byste si měli poznamenat, zahrnují:

Â

Jména aplikací, které jste používali, než se vyskytl problém. Potíže vyskytující se
pouze v souvislosti s konkrétní aplikací mohou naznačovat, že daná aplikace není
kompatibilní s verzí Mac OS X instalovanou v počítači MacBook Air.

Â

Jakýkoliv nově instalovaný software, zvláště takový, který přidává položky do složky
Systém.