MacBook Air - Potíže s připojením k Internetu

background image

Potíže s připojením k Internetu

MacBook Air je vybavený aplikací Průvodce nastavením sítě, která vás provede
nastavením připojení k Internetu. Otevřete Předvolby systému a klepněte na Síť.

Klepněte na tlačítko Průvodce a otevřete Průvodce nastavením sítě.

Máte-li potíže s internetovým připojením, zkuste použít Síťovou diagnostiku.

Použití Síťové diagnostiky:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klepněte na Síť a poté na „Průvodce“.

3

Klepněte na položku Diagnostika a otevřete Síťovou diagnostiku.

4

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nepodaří-li se problém vyřešit s užitím Síťové diagnostiky, může být problém
s poskytovatelem služeb Internetu (ISP), ke kterému se pokoušíte připojit, s použitým
externím zařízením, které používáte pro připojení k vašemu ISP nebo se serverem, na
který se snažíte přistoupit.

Jestliže připojení k Internetu sdílejí dva nebo více počítačů, ujistěte se, že je řádně
nastavená bezdrátová síť. Měli byste zjistit, zda vám ISP poskytuje pouze jednu IP
adresu nebo samostatnou IP adresu pro každý počítač.

Máte-li k dispozici jen jednu IP adresu, musíte mít směrovač schopný sdílet připojení
s užitím překladu síťových adres (NAT) neboli maskování IP.

background image

49

Kapitola 3

Možné potíže a jejich řešení

Informace ohledně nastavení naleznete v dokumentaci směrovače, případně se
můžete dotázat správce vaší sítě. Ke sdílení jedné IP adresy mezi několika počítači
můžete využít airportovou základnu. Více informací o práci s airportovou základnou
najdete v Centru nápovědy nebo na webových stránkách věnovaných technologii
AirPort na adrese www.apple.com/support/airport.

Nepodaří-li se vyřešit potíže pomocí těchto kroků, obraťte se na poskytovatele
Internetu nebo správce sítě.