MacBook Air - Klargjøre MacBook Air

background image

Klargjøre MacBook Air

MacBook Air-maskinen er laget slik at du enkelt kan klargjøre den og begynne å bruke
den med en gang. Følgende sider leder deg gjennom klargjøringsprosessen, som
består av blant annet disse oppgavene:

Â

Koble til MagSafe-strømforsyningsenheten (45 W)

Â

Slå på MacBook Air

Â

Bruke oppsettassistenten for å få tilgang til et nettverk, opprette en brukerkonto
og angi andre innstillinger

Â

Klargjøre Mac OS X-skrivebordet og angi valg

background image

10

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 1:

Koble til MagSafe-strømforsyningsenheten (45 W) slik at

MacBook Air-maskinen får strøm og batteriet lades.

Forsikre deg om at støpseldelen er riktig tilkoblet strømforsyningsenheten. Koble
støpselet til en veggkontakt og koble MagSafe-pluggen til MagSafe-strøminntaket. Når
MagSafe-pluggen kommer i nærheten av strøminntaket, kjenner du at magneten drar
den mot inntaket.

¯

Strømkabel

Støpsel

MagSafe-strøminntak

MagSafe-plugg

For å utvide strømforsyningsenhetens rekkevidde erstatter du støpselet med
strømkabelen som følger med. Først trekker du støpselet oppover for å frigjøre det fra
strømforsyningsenheten. Deretter kobler du strømkabelen til strømforsyningsenheten.
Forsikre deg om at den sitter godt fast. Koble den andre enden til et strømuttak.

Når du kobler strømforsyningsenheten fra en stikkontakt eller MacBook Air-maskinen,
må du trekke i støpselet, ikke i kabelen.

background image

11

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Når du kobler strømforsyningsenheten til MacBook Air-maskinen, tennes et indikatorlys
på MagSafe-pluggen. Et gult lys viser at batteriet lades. Et grønt lys viser at batteriet
er fulladet. Hvis du ikke ser et lys, forsikrer du deg om at pluggen sitter godt og at
strømforsyningsenheten er koblet til et strømuttak.

Trinn 2:

Trykk kort på på/av-knappen (®) for å slå på MacBook Air-maskinen.

På/av-knappen er oppe i høyre hjørne på tastaturet. Du hører et oppstartslydsignal når
du slår på MacBook Air-maskinen.

®

På/av-knapp

Det tar noen sekunder før MacBook Air-maskinen har fullført oppstartsprosessen.
Når maskinen har startet, åpnes oppsettassistenten automatisk.

Hvis MacBook Air-maskinen ikke starter, leser du side 40.

background image

12

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 3:

Konfigurer MacBook Air-maskinen ved hjelp av oppsettassistent.

Første gang du slår på MacBook Air-maskinen, starter oppsettassistenten.
Oppsettassistent hjelper deg med å velge Wi-Fi-nettverk, konfigurere en brukerkonto
og overføre informasjon fra en annen Mac eller PC. Du kan også overføre informasjon
fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk.

Hvis du skal overføre fra en annen Mac, er det mulig at du må oppdatere programvaren
hvis Mac OS X versjon 10.5.3 eller nyere ikke er installert på den andre Mac-maskinen.
Hvis du vil overføre fra en PC, laster du ned Overføringsassistent fra www.apple.com/
no/migrate-to-mac og installerer det på PC-en du vil overføre til.

Når du har startet oppsettassistenten på MacBook Air-maskinen, kan du gå fra den
midt i klargjøringsprosessen uten å avslutte oppsettassistenten hvis du trenger
å oppdatere programvaren på den andre maskinen, og deretter gå tilbake til
MacBook Air-maskinen for å fullføre klargjøringen.

Merk: Hvis du ikke vil bruke oppsettassistenten til å overføre informasjon første
gang du starter MacBook Air-maskinen, kan du gjøre det senere ved hjelp av
Overføringsassistent. Åpne Overføringsassistent i Verktøy-mappen i Launchpad.
Hvis du trenger hjelp med Overføringsassistent, åpner du Hjelpsenter og søker etter
«Overføringsassistent».

Slik klargjør du MacBook Air-maskinen:

1

Følg instruksjonene i oppsettassistenten til du kommer til «Overfør informasjon til
denne maskinen»-skjermen.

2

Utfør en grunnleggende klargjøring, en klargjøring med overføring eller overfør
informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk:

background image

13

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Â

Hvis du vil utføre en enkel klargjøring, markerer du «Ikke overfør nå» og klikker
på Fortsett. Følg resten av instruksjonene for å velge det kablede eller trådløse
nettverket, opprette en konto og avslutte oppsettassistenten.

Â

Hvis du vil klargjøre maskinen og overføre informasjon, markerer du «Fra en annen Mac
eller PC» og klikker på Fortsett. Følg instruksjonene på skjermen for å markere Mac-
maskinen eller PC-en du vil overføre fra. Mac-maskinen eller PC-en må være koblet
til det samme kablede eller trådløse nettverket. Følg instruksjonene på skjermen for
overføring.

Â

Hvis du vil overføre informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk,
markerer du «Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk» og klikker på
Fortsett. Marker sikkerhetskopien eller den andre disken som du vil overføre fra. Følg
instruksjonene som vises på skjermen.

Hvis du ikke skal beholde eller bruke den andre maskinen, er det lurt å fjerne
autoriseringen på den slik at den ikke kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har
kjøpt fra iTunes Store. Når du fjerner autoriseringen på en maskin, hindrer du at andre
kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har kjøpt, og det frigjør en autorisering du
kan bruke på en annen maskin. Hvis du vil vite mer om fjerning av autorisering, velger
du iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes.

background image

14

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 4:

Tilpasse Mac OS X-skrivebordet og angi valg.

Ved hjelp av Systemvalg kan du raskt få skrivebordet til å se ut slik du vil ha det.
Systemvalg er stedet hvor du finner de fleste innstillingene på MacBook Air-maskinen.
Velg Apple () > Systemvalg fra menylinjen, eller klikk på Systemvalg-symbolet i Dock.

Menylinjen

Hjelp-menyen

Spotlight-søkesymbolet

Finder-symbolet

Systemvalg-symbolet

Dock

background image

15

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Viktig:

Du kan angi et alternativ som nullstiller passordet i Brukere og grupper-

valgpanelet, i tilfelle du glemmer påloggingspassordet. Hvis du vil ha hjelp med
systemvalgene, kan du åpne Hjelpsenter og søke etter «systemvalg» eller navnet
på innstillingen du vil vite mer om.