MacBook Air - Overføre annen informasjon til MacBook Air-maskinen

background image

Overføre annen informasjon til MacBook Air-maskinen

MacBook Air-maskinen leveres med mange programmer forhåndsinstallert,
blant annet iLife-programvarepakken. Du kan laste ned mange andre
programmer fra Mac App Store og fra Internett. Hvis du vil installere programmer
fra tredjepartsleverandører ved hjelp av DVD-er eller CD-er, kan du:

Â

installere programmene på MacBook Air-maskinen og dele informasjon ved hjelp
av den optiske stasjonen på en annen Mac-maskin eller PC (hvis DVD- og CD-deling
er konfigurert og aktivert). Les neste del hvis du vil ha mer informasjon.

Â

koble MacBook Air SuperDrive-stasjonen (en ekstern optisk stasjon med USB-
tilkobling som selges separat på www.apple.com/no/store) til USB-porten
på MacBook Air-maskinen og sette inn installeringsplaten.

Klargjøre DVD- og CD-deling

Du kan bruke MacBook Air-maskinen sammen med en annen Mac eller PC som har
en optisk stasjon, og som er på samme kablede eller trådløse nettverk. Du kan bruke
denne maskinen til å:

Â

overføre informasjon til MacBook Air-maskinen etter at klargjøringen er fullført, ved
hjelp av Overføringsassistent (hvis du trenger informasjon om hvordan du bruker
Overføringsassistent, åpner du Hjelpsenter og søker etter «Overføringsassistent»)

Â

dele innholdet på DVD-er og CD-er og installere programmer (les neste del)

background image

16

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Maskinen med optisk stasjon kan være en Mac-maskin med Mac OS X versjon 10.4.11
eller nyere eller en maskin med Windows 7, Windows XP eller Windows Vista installert.
Hvis Mac OS X versjon 10.5.3 eller nyere er installert på Mac-maskinen, er DVD- og CD-
deling allerede installert. Du kan bruke én eller flere andre datamaskiner, men du kan
kun bruke én om gangen.

Mac- eller Windows-maskin

MacBook Air

Hvis den andre datamaskinen er en PC eller en Mac-maskin med Mac OS X versjon
eldre enn 10.5.3, laster du ned Klargjøring for DVD- og CD-deling for den andre
datamaskinen:

Â

Hvis den andre datamaskinen er en PC, kan du gå til
support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=no_NO og laste ned Klargjøring for DVD- og
CD-deling for Windows-installereren. Hvis den andre datamaskinen er en Mac-maskin
med Mac OS X versjon 10.4.11–10.5.2, går du til
support.apple.com/kb/DL113?viewlocale=no_NO og laster ned Klargjøring for DVD-
og CD-deling for Mac-installereren.

background image

17

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Når du har lastet ned programvaren, følger du instruksjonene i neste del for å aktivere
DVD- og CD-deling. Du finner detaljerte instruksjoner på
support.apple.com/kb/HT1777?viewlocale=no_NO.

Viktig:

Når du har installert Klargjøring for DVD- og CD-deling-pakken på den

andre Mac-maskinen, forsikrer du deg om at den nyeste programvaren er
installert ved å velge Apple () > Programvareoppdatering. Installer tilgjengelige
Mac OS X-oppdateringer.

Dele plater med DVD- og CD-deling

Du kan aktivere DVD- og CD-deling på en Mac-maskin eller PC for å bruke Ekstern
plate-funksjonen til MacBook Air. Med Ekstern plate kan du dele plater du setter inn
i den optiske stasjonen på en annen maskin. Enkelte plater, for eksempel DVD-filmer
og spillplater, kan inneholde kopibeskyttelse som gjør at de ikke kan brukes via DVD-
og CD-deling.

Forsikre deg om at Klargjøring for DVD- og CD-deling er installert på en Mac-maskin
eller PC du vil bruke sammen med maskinen din. Hvis du vil ha mer informasjon, leser
du side 15.

Slik aktiverer du DVD- og CD-deling hvis den andre maskinen er en Mac:

1

Forsikre deg om at den andre Mac-maskinen og MacBook Air-maskinen er koblet til
samme trådløse nettverk.
Velg Apple () > Systemvalg på den andre Mac-maskinen, og åpne Deling.

2

I Deling-panelet markerer du «DVD- og CD-deling» i tjenestelisten. Hvis du vil at andre
brukere skal be om tillatelse før de bruker DVD- og CD-deling, markerer du «Spør meg
før andre får tilgang til DVD-stasjonen min».

background image

18

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Slik aktiverer du DVD- og CD-deling hvis den andre maskinen er en PC:

1

Forsikre deg om at MacBook Air-maskinen og PC-en er koblet til samme trådløse nettverk.

2

Åpne kontrollpanelet «DVD- og CD-deling» på PC-en.

3

Marker «Aktiver ekstern DVD eller CD». Hvis du vil at andre brukere skal be om tillatelse
før de bruker DVD- og CD-deling, markerer du «Spør meg før andre får tilgang til DVD-
stasjonen min».

Slik bruker du en delt DVD eller CD:

1

Sett inn en DVD eller CD i den optiske stasjonen på den andre maskinen.

2

Marker den eksterne platen når den vises under Enheter i Finder-sidepanelet på
MacBook Air-maskinen. Hvis knappen «Be om å få bruke» vises, klikker du på den.

3

Når du blir bedt om det, klikker du på Godta på den andre maskinen for å tillate at
MacBook Air-maskinen bruker DVD-en eller CD-en.

4

Når platen blir tilgjengelig på MacBook Air-maskinen, kan du bruke den som vanlig.

Hvis du prøver å slå av den andre maskinen eller mate ut den delte DVD-en eller CD-en
mens MacBook Air-maskinen bruker den, vises en melding om at platen er i bruk.
Klikk på Fortsett for å gå videre.