MacBook Air - Sette MacBook Air i dvale eller slå den av

background image

Sette MacBook Air i dvale eller slå den av

Når du er ferdig med å bruke MacBook Air-maskinen, kan du sette den i dvale eller
slå den av.

background image

19

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Sette MacBook Air-maskinen i dvale

Hvis du skal ha et kort opphold i arbeidet, kan du sette MacBook Air-maskinen i dvale.
Når den er i dvale, kan du raskt vekke den og begynne å arbeide uten å gå gjennom
oppstartprosessen.

Du kan sette MacBook Air-maskinen i dvale ved å gjøre ett av følgende:

Â

Lukk skjermen.

Â

Velg Apple () > Dvale fra menylinjen.

Â

Trykk på på/av-knappen (®), og klikk på Dvale i dialogruten som vises.

Â

Velg Apple () > Systemvalg, klikk på Strømsparing og angi en tidsinnstilling.

Slik vekker du MacBook Air-maskinen:

Â

Hvis skjermen er lukket, åpner du den for å vekke MacBook Air-maskinen.

Â

Hvis skjermen allerede er åpen, trykker du på på/av-knappen (®) eller en tast
på tastaturet.

Når MacBook Air-maskinen våkner fra dvalen, er programmene, dokumentene
og innstillingene nøyaktig slik de var da du sluttet å bruke maskinen.

Slå av MacBook Air

Hvis du ikke skal bruke MacBook Air-maskinen over en lengre periode, bør du slå den av.

Slå av MacBook Air-maskinen på én av følgende måter:

Â

Velg Apple () > Slå av fra menylinjen.

Â

Trykk på på/av-knappen (®), og klikk på Slå av i dialogruten som vises.

Hvis du ikke skal bruke MacBook Air-maskinen på en stund, kan du lese «Viktig
håndteringsinformasjon» på side 59 der du finner informasjon om hvordan du kan
forhindre at batteriet blir helt utladet.

background image
background image

www.apple.com/no/macosx

Hjelpsenter

Mac OS X

www.apple.com/no/macosx