MacBook Air - Velkommen

background image

Velkommen

Gratulerer med ny MacBook Air-maskin. MacBook Air er utviklet for å være enkel
å ta med, og for å være fullstendig trådløs. Dette kapitlet inneholder informasjon
om hvordan du klargjør og bruker MacBook Air-maskinen.

Â

Hvis du vet at du ikke skal overføre informasjon fra en annen Mac-maskin eller
Windows-maskin (PC), og du vil begynne å bruke MacBook Air-maskinen med en
gang, kan du følge instruksjonene i oppsettassistenten for å klargjøre MacBook Air
raskt. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du side 12.

Â

Hvis du vil overføre informasjon fra en annen Mac-maskin eller PC til
MacBook Air-maskinen, kan du bruke oppsettassistenten til å angi hvilken Mac-maskin
eller PC du vil overføre informasjon fra. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du side 12.

Â

Hvis du vil installere eller overføre innhold fra DVD-er eller CD-er til
MacBook Air-maskinen etter at du har klargjort MacBook Air, kan du sette opp én
eller flere Mac-maskiner eller PC-er til å fungere sammen med MacBook Air-maskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon, leser du side 15.

På Mac App Store kan du finne og laste ned gratisprogrammer og programmer som
koster penger. Du kan åpne Mac App Store fra Launchpad eller Dock.

Viktig:

Les alle klargjøringsinstruksjonene (og sikkerhetsinformasjonen som starter

på side 54) nøye før du begynner å bruke MacBook Air-maskinen.

Du finner svar på mange spørsmål i Hjelpsenter som er tilgjengelig på MacBook Air-
maskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Hjelpsenter, leser du
«Finne svar» på side 33.
Det kan hende at Apple lanserer nye versjoner av og oppdateringer for
system-programvaren. Bildene i denne boken kan derfor avvike noe fra det som vises
på skjermen.

background image

9

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå