MacBook Air - Bruke MacBook Air med batteristrøm

background image

Bruke MacBook Air med batteristrøm

Når MagSafe-strømforsyningsenheten ikke er koblet til, henter MacBook Air-maskinen
strøm fra det innebygde batteriet. Batteribrukstiden til MacBook Air-maskinen vil
variere avhengig av hvilke programmer som brukes og hvilke eksterne enheter som
er koblet til MacBook Air-maskinen.

Hvis du slår av funksjoner som Wi-Fi og Bluetooth® og reduserer lysstyrken til skjermen,
sparer du strøm slik at du kan bruke maskinen lenger uten å lade batteriet. Mange
av systemvalgene er automatisk stilt inn til å optimalisere batteribrukstiden.

Lade batteriet

Indikatorlyset på MagSafe-pluggen viser om batteriet må lades. Hvis pluggen lyser gult,
må batteriet lades. Hvis pluggen lyser grønt, er batteriet fulladet.

Du kan også lese av batteriladenivået ved å se på batterisymbolet (

) i menylinjen.

Ladenivået som vises, er basert på hvor mye strøm som er igjen i batteriet med
programmene, de eksterne enhetene og systeminnstillingene du for øyeblikket bruker.
Hvis du vil spare batteristrøm, kan du lukke programmer, koble fra eksterne enheter
du ikke bruker, og justere strømsparingsinnstillingene.
Du finner mer informasjon om batteristrømsparing og justering av ytelse på
www.apple.com/no/batteries/notebooks.html.

Når MacBook Air-maskinens strømforsyningsenhet er koblet til maskinen og strøm-
nettet, lades batteriet enten maskinen er på, av eller i dvale. Batteriet lades raskest hvis
maskinen er av eller i dvale.

Batteriet i MacBook Air-maskinen må byttes ut av en Apple-autorisert
serviceleverandør.

background image

33

Kapittel 2

Livet med MacBook Air