MacBook Air - Bruke Multi-Touch-styreflaten

background image

Bruke Multi-Touch-styreflaten

Bruk styreflaten til å flytte markøren og til å utføre ulike Multi-Touch-bevegelser.
I motsetning til andre styreflater, er hele styreflaten på MacBook Air en knapp, og du
kan klikke hvor som helst på styreflaten. Hvis du vil ta i bruk Multi-Touch-bevegelser,
se instruksjonsvideoer for hvordan du utfører bevegelsene og stille inn andre
styreflatevalg, velger du Apple-menyen () > Systemvalg og klikker på Styreflate.

Slik kan du bruke styreflaten på MacBook Air:

Â

Rulling med to fingre gjør det mulig å rulle opp, ned og til siden i det aktive vinduet.

background image

29

Kapittel 2

Livet med MacBook Air

Â

Sekundærklikking eller «høyreklikking» gir tilgang til kommandoer i kontekstmenyer.

Hvis du vil ta i bruk sekundærklikking med to fingre hvor som helst på styreflaten,
markerer du «Sekundærklikk» i «Pek og klikk»-panelet i Styreflate-valgpanelet.

Hvis du vil ta i bruk en sekundærklikksone for én finger nede i venstre eller høyre
hjørne på styreflaten, markerer du «Sekundærklikk» i «Pek og klikk»-panelet i
Styreflate-valgpanelet og velger et alternativ fra lokalmenyen.

Sekundærklikksone

Merk: Du kan også sekundærklikke ved å holde nede Kontroll-tasten mens du klikker.

background image

30

Kapittel 2

Livet med MacBook Air

Følgende styreflatebevegelser fungerer i visse programmer. Når du utfører disse
bevegelsene, lar du fingrene gli lett over styreflaten. Hvis du vil ha mer informasjon, går
du til Styreflate-valgpanelet eller velger Hjelp > Hjelpsenter og søker etter «styreflate».

Â

Kniping med to fingre gjør det mulig å zoome inn og ut i PDF-er, bilder og annet.

Â

Rotering med to fingre gjør det mulig å rotere bilder, sider og annet.

background image

31

Kapittel 2

Livet med MacBook Air

Â

Dra med tre fingre kan brukes i Finder og alle programmer. Hvis du drar tre fingre
til venstre eller høyre kan du bla gjennom programmer i fullskjerm. Hvis du drar
tre fingre opp, åpnes Mission Control. Du kan også stille inn disse funksjonene til
å fungere med fire fingre.

Â

Kniping med fire fingre viser Launchpad når du fører tommelen og tre fingre mot
hverandre. Spre de samme fingrene for å gå tilbake til skrivebordet.

Merk: Du kan angi andre funksjoner for mange av bevegelsene. Hvis du vil ha
mer informasjon om alle tilgjengelige bevegelser, velger du Apple-menyen () >
Systemvalg og klikker på Styreflate. Klikk på avkrysningsrutene for å slå bevegelser
av og på. I lokalmenyene finner du alternativene for hver bevegelse.

background image

32

Kapittel 2

Livet med MacBook Air