MacBook Air - Finne svar

background image

Finne svar

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker MacBook Air-maskinen i Hjelpsenter
og på Internett på www.apple.com/no/support/macbookair.

Slik får du hjelp fra Hjelpsenter:

1

Klikk på Finder-symbolet i Dock (raden med symboler langs kanten på skjermen).

2

Klikk på Hjelp-menyen på menylinjen for å gjøre ett av følgende:

Â

Skriv inn et spørsmål eller et ord i søkefeltet, og velg deretter et emne fra
resultatlisten, eller marker Vis alle hjelpemner for å vise alle emner.

Â

Velg Hjelpsenter for å åpne Hjelpsenter-vinduet, der du kan se gjennom innholdet
eller søke etter emner.

background image

34

Kapittel 2

Livet med MacBook Air

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om hvordan du bruker MacBook Air-maskinen:

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Løsing av problemer
som kan oppstå med
MacBook Air-maskinen

Kapittel 3, «Problemer og løsninger» på side 37.

Service og support for
MacBook Air-maskinen

«Service, support og mer informasjon» på side 50.
Eller gå til Apples supportnettsted på
www.apple.com/no/support/macbookair.

Bruk av Mac OS X

Mac OS X-nettstedet på www.apple.com/no/macosx.
Eller søk etter «Mac OS X» i Hjelpsenter.

Overgangen fra PC til Mac

«Grunner til å velge Mac» på www.apple.com/no/getamac/whymac.

Overføringsassistent

Søk etter «Overføringsassistent» i Hjelpsenter.

Bruk av iLife-programmer

iLife-nettstedet på www.apple.com/no/ilife. Eller åpne et iLife-
program, åpne hjelpsystemet for programmet, og skriv inn et
spørsmål eller ord i søkefeltet.

Endring av Systemvalg-
innstillinger

Gå til Systemvalg ved å velge Apple (

K

) > Systemvalg. Eller søk

etter «systemvalg» i Hjelpsenter.

Bruk av styreflaten

Gå til Systemvalg, og klikk deretter på Styreflate.

Bruk av tastaturet

Søk etter «tastatur» i Hjelpsenter.

Bruk av FaceTime-kameraet

Søk etter «kamera» i Hjelpsenter.

Bruk av Wi-Fi-teknologien

Søk etter «wi-fi» i Hjelpsenter.

Bruk av trådløs Bluetooth-
teknologi

Supportsiden for Bluetooth på www.apple.com/no/support/
bluetooth. Eller åpne programmet Bluetooth-filutveksling
(i Verktøy-mappen i Launchpad), og velg Hjelp > Bluetooth-hjelp.

background image

35

Kapittel 2

Livet med MacBook Air

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Vedlikehold av batteriet

Søk etter «batteri» i Hjelpsenter.

Tilkobling av skriver

Søk etter «utskrift» i Hjelpsenter.

USB-tilkoblinger

Søk etter «USB» i Hjelpsenter.

Tilkobling til Internett

Søk etter «Internett» i Hjelpsenter.

Bruk av Thunderbolt-porten

Søk etter «Thunderbolt» i Hjelpsenter.

Hvordan du kobler til en
ekstern visningsenhet

Søk etter «skjerm» i Hjelpsenter.

Spesifikasjoner

Gå til spesifikasjonssiden på support.apple.com/no_NO/specs.
Eller åpne Systeminformasjon ved å velge Apple (

K

) > Om

denne maskinen fra menylinjen. Deretter klikker du på Mer info.

Apple-nyheter

Apple-nettstedet på www.apple.com/no.

Programvarenedlastinger

Åpne Mac App Store (velg Apple-menyen (

K

) > App Store, eller

klikk på App Store-symbolet i Dock).

Instruksjoner, teknisk support
og manualer for Apple-
produkter

Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support.

background image
background image

www.apple.com/no/macosx

Hjelpsenter

hjelp

www.apple.com/no/support