MacBook Air - Grunnleggende MacBook Air-funksjoner

background image

Grunnleggende MacBook Air-funksjoner

Batteri
(innebygd)

Kameraindikatorlys

FaceTime-kamera

Stereohøyttalere
(under tastaturet)

Styreflate

background image

23

Kapittel 2

Livet med MacBook Air

Innebygd FaceTime-kamera og indikatorlys for kamera
Bruk FaceTime-programmet som følger med, til å ha videosamtaler med andre FaceTime-
brukere (på iPhone 4, iPad 2, nye iPod touch eller Mac-maskiner med FaceTime), ta bilder
med Photo Booth, eller ta opp video med iMovie. Indikatorlyset er på når FaceTime-
kameraet er i bruk.
Innebygde stereohøyttalere
Lytt til musikk og lyd fra filmer, spill og multimediefiler.
Innebygd oppladbart batteri
Bruk batteristrøm når du ikke har tilgang til et strømuttak.
Styreflate
Klikk eller dobbeltklikk hvor som helst på styreflaten. Berør styreflaten med én eller flere
fingre for å flytte markøren og bruke Multi-Touch-bevegelser (les side 28).

background image

24

Kapittel 2

Livet med MacBook Air