MacBook Air - Tastaturfunksjoner på MacBook Air

background image

Tastaturfunksjoner på MacBook Air

Funksjonstast (fn)

Lysstyrketaster

Lyd av-tast

Mission
Control-tast

Launchpad-tast

Medietaster

På/av-knapp

Volumtaster

Taster for
tastaturbelysning

background image

25

Kapittel 2

Livet med MacBook Air

Funksjonstast (Fn)
Hold nede denne tasten når du skal bruke egendefinerte funksjoner som er tildelt
funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer funksjonstaster,
søker du etter «funksjonstaster» i Hjelpsenter.
Lysstyrketaster (F1, F2)
Øk ( ) eller reduser ( ) lysstyrken på skjermen.
Mission Control-tast (F3)
Åpne Mission Control for å få en oversikt over hva som kjører på MacBook Air-maskinen,
inkludert Dashboard, alle arbeidsområdene og alle åpne vinduer.
Launchpad-tast (F4)
Åpne Launchpad for å få en øyeblikkelig oversikt over alle programmene
på MacBook Air-maskinen. Klikk på et program for å åpne det.

o

Taster for tastaturbelysning (F5, F6)
Øk (

o

) eller reduser (

ø

) lysstyrken i tastaturet.

Medietaster (F7, F8, F9)
Spol tilbake ( ), start, sett på pause (

) eller spol framover ( ) i en sang, film eller

lysbildeserie.

Lyd av-tast (F10)
Slå av lyden fra de innebygde høyttalerne og hodetelefonutgangen.

-

Volumtaster (F11, F12)
Øk (

-

) eller reduser (

) volumet fra de innebygde høyttalerne eller

hodetelefonutgangen.

®

På/av-knapp
Slå MacBook Air-maskinen på eller av, eller sett den i dvale.

background image

26

Kapittel 2

Livet med MacBook Air