MacBook Air - Problemer og løsninger

background image

Problemer og løsninger

3

background image

38

Kapittel 3

Problemer og løsninger

Av og til kan det oppstå problemer når du arbeider med MacBook Air-maskinen.
Her finner du tips om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå. Du kan også
finne mer informasjon om problemløsing i Hjelpsenter og på supportnettstedet for
MacBook Air på www.apple.com/no/support/macbookair.

Hvis det oppstår et problem med MacBook Air-maskinen, finnes det som regel en rask
og enkel løsning. Merk deg hva som skjedde rett før situasjonen oppsto. Det kan være
lurt å notere hva du gjorde før problemet oppsto. Slike notater kan hjelpe deg med
å snevre inn mulige årsaker til problemet og hjelpe deg med å finne løsningen du
trenger. Du bør blant annet merke deg:

Â

Programmene du brukte når problemet oppsto. Problemer som kun oppstår når du
bruker et bestemt program, kan indikere at programmet ikke er kompatibelt med
den versjonen av Mac OS som er installert på MacBook Air-maskinen.

Â

Programvare du nylig har installert, spesielt programvare som plasserer objekter
i systemmappen.