MacBook Air - Bedre føre var

background image

Bedre føre var

Hvis du sikkerhetskopierer innholdet ditt jevnlig med Time Machine, sikrer du deg mot
å miste data hvis det skulle oppstå et problem med maskinen eller programvaren. Hvis
du sikkerhetskopierer innholdet ditt jevnlig med Time Machine, kan du gjenopprette
programvaren og alle dataene akkurat slik de var da de ble sikkerhetskopiert.
Selv alvorlige problemer kan løses når du sikrer informasjonen med Time Machine.

background image

39

Kapittel 3

Problemer og løsninger