MacBook Air - Finne ut om det har oppstått et maskinvareproblem

background image

Finne ut om det har oppstått et maskinvareproblem

Hvis du tror det er et problem med maskinvaren i MacBook Air-maskinen, kan du bruke
Apple Hardware Test-programmet for å avgjøre om det er problemer med noen
av komponentene i maskinen, for eksempel hukommelsen eller prosessoren.

Slik bruker du Apple Hardware Test:

1

Koble alle eksterne enheter, bortsett fra strømforsyningsenheten,
fra MacBook Air-maskinen.

2

Start MacBook Air-maskinen på nytt mens du holder ned «D»-tasten.

3

Når valgvinduet i Apple Hardware Test vises, velger du språket du vil bruke.

4

Trykk på returtasten, eller klikk på høyrepilknappen.

5

Når hovedskjermen for Apple Hardware Test vises etter omtrent 45 sekunder,
går du videre ved å følge instruksjonene på skjermen.

6

Hvis Apple Hardware Test finner et problem, vises det en feilkode. Skriv ned feilkoden
før du benytter deg av supporttilbud. Hvis Apple Hardware Test ikke finner noe
problem, er det mulig at problemet er programvarerelatert.

Viktig:

Hvis Apple Hardware Test ikke vises etter omstart, holder du nede Kommando-D

og starter maskinen på nytt for å få tilgang til Apple Hardware Test-programvaren fra
Internett. Maskinen må være koblet til et nettverk med Internett-tilgang.