MacBook Air - Problemer med Internett-forbindelsen

background image

Problemer med Internett-forbindelsen

Med MacBook Air-maskinen får du også programmet Nettverksoppsettassistent, som
kan hjelpe deg med å konfigurere en Internett-forbindelse. Åpne Systemvalg, og klikk
på Nettverk-symbolet.

Klikk på «Hjelp meg»-knappen for å åpne Nettverksoppsettassistent.

Hvis du har problemer med Internett-forbindelsen, bruker du Nettverksdiagnostikk.

background image

48

Kapittel 3

Problemer og løsninger

Slik bruker du Nettverksdiagnostikk:

1

Velg Apple () > Systemvalg.

2

Klikk på Nettverk, og klikk deretter på «Hjelp meg».

3

Klikk på Diagnostikk for å åpne Nettverksdiagnostikk.

4

Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Hvis Nettverksdiagnostikk ikke kan finne og løse problemet, er det mulig at problemet
ligger hos Internett-leverandøren du forsøker å koble til, en ekstern enhet du bruker
i tilkoblingsprosessen, eller tjeneren du forsøker å få tilgang til.

Hvis du har to eller flere maskiner som deler en Internett-forbindelse, forsikrer du deg
om at det trådløse nettverket er riktig konfigurert. Du må finne ut om Internett-
leverandøren gir ut kun én IP-adresse eller én IP-adresse for hver datamaskin.

Hvis kun én IP-adresse blir oppgitt, må du ha en ruter som kan dele forbindelsen.
Slik deling kalles NAT (Network Address Translation).

Hvis du trenger informasjon om innstillinger, finner du det i dokumentasjonen som
fulgte med ruteren, eller du kan spørre den som satte opp nettverket du bruker. Du kan
dele én IP-adresse mellom flere maskiner ved hjelp av en AirPort-basestasjon. Hvis
du vil ha informasjon om bruk av AirPort-basestasjonen, slår du opp i Hjelpsenter, eller
du kan gå til Apples AirPort-nettsted på www.apple.com/no/support/airport.

Hvis tipsene over ikke er til hjelp, tar du kontakt med Internett-leverandøren eller
nettverksadministratoren.