MacBook Air - Problemer med Wi-Fi-kommunikasjon

background image

Problemer med Wi-Fi-kommunikasjon

Hvis du har problemer med Wi-Fi (trådløs kommunikasjon):

Â

Kontroller at maskinen eller nettverket du forsøker å koble til, er i gang og har
tilgangspunkt for trådløs tilkobling.

background image

49

Kapittel 3

Problemer og løsninger

Â

Kontroller at du har stilt inn programvaren i henhold til instruksjonene som fulgte
med basestasjonen eller tilgangspunktet.

Â

Kontroller at du er innenfor rekkevidden til den andre maskinen eller nettverkets
tilgangspunkt. Elektroniske enheter eller metallstrukturer i nærheten kan føre til
forstyrrelser i den trådløse kommunikasjonen og redusere rekkevidden. I noen tilfeller
kan du få en bedre forbindelse hvis du flytter eller snur på maskinen.

Â

Kontroller Wi-Fi-symbolet (Z) i menylinjen. Opptil fire streker viser signalstyrken.
Hvis signalstyrken er svak, forsøker du å flytte maskinen.

Â

Finn hjelp på Internett ved å velge Hjelp > Hjelpsenter og deretter søke etter «wi-fi».
Les også instruksjonene som fulgte med den trådløse enheten.