MacBook Air - Reparere, gjenopprette eller reinstallere Mac OS X-programvare

background image

Reparere, gjenopprette eller reinstallere Mac OS X-programvare

Hvis du har problemer med Mac-programvaren eller -maskinvaren, har Mac OS X
verktøy for å reparere eller gjenopprette som kan løse problemer og til og med
gjenopprette programvaren til de opprinnelige innstillingene. Du får tilgang til disse
verktøyene fra programmet Mac OS X-verktøy, selv om maskinen din ikke starter opp
på riktig måte.

Bruk programmet Mac OS X-verktøy til å gjøre følgende:

Â

Reparer disken ved hjelp av Diskverktøy.

Â

Gjenopprett programvaren og data fra en Time Machine-sikkerhetskopi.

background image

43

Kapittel 3

Problemer og løsninger

Â

Installer Mac OS X og Apple-programmer på nytt.

Â

Gjenopprett maskinen til de opprinnelige innstillingene ved å slette disken
og installere Mac OS X og Apple-programmer på nytt.

Hvis maskinen oppdager et problem, åpnes programmet Mac OS X-verktøy automatisk.
Du kan også åpne det manuelt ved å starte maskinen på nytt.

Slik åpner du programmet Mac OS X-verktøy:

m

Start maskinen på nytt mens du holder nede Kommando- (x) og R-tastene.
«Mac OS X-verktøy»-panelet vises.

Viktig:

Hvis programmet Mac OS X-verktøy ikke åpnes etter omstart, holder du nede

Kommando-(x)-Tilvalg-R og starter maskinen på nytt for å få tilgang til programvaren
Mac OS X-verktøy fra Internett. Maskinen må være koblet til et nettverk med Internett-
tilgang.

Noen verktøy i programmet Mac OS X-verktøy krever tilgang til Internett og
Mac App Store. Forsikre deg om at datamaskinen er koblet til Internett ved hjelp
av Ethernet- eller Wi-Fi-nettverket.

Slik kobler du til ved hjelp av et Wi-Fi-nettverk:

1

Velg et nettverk fra Wi-Fi-statusmenyen øverst til høyre på skjermen.

2

Skriv inn nettverkspassordet om nødvendig.

Hvis du vil koble til et lukket nettverk, velger du Koble til annet nettverk. Skriv inn
nettverksnavnet og passordet.

background image

44

Kapittel 3

Problemer og løsninger

Reparere en disk med Diskverktøy

Hvis du har problemer med datamaskinen, eller hvis du starter datamaskinen og ser
«Mac OS X-verktøy»-programmet, kan det hende disken må repareres.

1

Velg Diskverktøy i «Mac OS X-verktøy»-panelet, og klikk på Fortsett.

2

Marker disken eller partisjonen i listen til venstre, og klikk deretter på Førstehjelp-fanen.

3

Klikk på Reparer disk.

Hvis Diskverktøy ikke kan reparere disken, sikkerhetskopierer du så mye av
informasjonen din som mulig, og deretter følger du instruksjonene i «Installer Mac OS X
og Apple-programmer på nytt» på side 45.

Du finner informasjon om Diskverktøy og valgene i Diskverktøy i Hjelpsenter, eller ved
å åpne Diskverktøy (i Verktøy-mappen i Launchpad) og velge Hjelp > Diskverktøy-hjelp.

Gjenopprette informasjon ved hjelp av en Time Machine-
sikkerhetskopi

Hvis du har opprettet en Time Machine-sikkerhetskopi, kan du bruke Gjenopprett-
verktøyet til å gjenopprette alt på datamaskinen til slik det var tidligere.
Bruk Time Machine-sikkerhetskopien bare til å gjenopprette informasjon bare til
datamaskinen som er kilden for sikkerhetskopien. Hvis du vil overføre informasjon til
en ny datamaskin, bruker du Overføringsassistent (i Verktøy-mappen i Launchpad).

1

Hvis sikkerhetskopien er på en Time Capsule-enhet, må du forsikre deg om at maskinen
er koblet til et Ethernet- eller Wi-Fi-nettverk. (Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk,
følger du instruksjonene på side 43.)

2

Fra «Mac OS X-verktøy»-panelet markerer du «Gjenopprett fra Time Machine-
sikkerhetskopi» og klikker på Fortsett.

background image

45

Kapittel 3

Problemer og løsninger

3

Marker disken som inneholder Time Machine-sikkerhetskopien, og følg instruksjonene
på skjermen.

Installer Mac OS X og Apple-programmer på nytt

Det kan skje at du må du installere Mac OS X og Apple-programmer på nytt. Du kan
installere på nytt og samtidig beholde filene og innstillingene dine.

1

Forsikre deg om at MacBook Air-maskinen er koblet til Internett ved hjelp
av et Ethernet- eller Wi-Fi-nettverk. (Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk, følger
du instruksjonene på side 43.)

2

I panelet Mac OS X-verktøy markerer du Installer Mac OS X på nytt og klikker
på Fortsett.

3

I panelet der du blir bedt om å velge en disk, markerer du disken der Mac OS X
er installert (vanligvis den eneste som er tilgjengelig).

4

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen for annen programvare, klikker
du på Tilpass.

5

Klikk på Installer.

Du kan installere Mac OS X uten å slette innholdet på disken, slik at filene
og innstillingene dine bevares. Du kan også slette innholdet på disken først, noe
som sletter alle data og klargjør maskinen for ny installering av Mac OS X og Apple-
programmer.

Når du har installert Mac OS X, kan du gå til Mac App Store og laste ned Apple-
programmene dine på nytt.

Viktig:

Apple anbefaler at du sikkerhetskopierer dataene på disken før du gjenoppretter

programvare. Apple er ikke ansvarlig for data som går tapt.

background image

46

Kapittel 3

Problemer og løsninger

Gjenopprette maskinen til de opprinnelige innstillingene

Når du gjenoppretter datamaskinen til de opprinnelige innstillingene, slettes alt
på datamaskinen (brukerkontoene, nettverksinnstillingene og alle filer og mapper).
Før du gjenoppretter, bør du sikkerhetskopiere filer du vil beholde, ved å kopiere dem
til en annen disk. Skriv ned nettverksinnstillingene fra Nettverk-valgpanelet for å gjøre
det enklere å koble til igjen etter at du har installert Mac OS X på nytt.

1

Forsikre deg om at MacBook Air-maskinen er koblet til Internett ved hjelp
av et Ethernet- eller Wi-Fi-nettverk. (Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk, følger
du instruksjonene på side 43.)

2

I «Mac OS X-verktøy»-panelet markerer du Diskverktøy og klikker på Fortsett.

3

Marker disken i listen til venstre, og klikk deretter på Slett-fanen.

4

Marker Mac OS Extended (journalført) fra Format-lokalmenyen, skriv inn et navn for
disken, og klikk deretter på Slett.

5

Når innholdet på disken er slettet, velger du Diskverktøy > Avslutt Diskverktøy.

6

I «Mac OS X-verktøy»-panelet markerer du Installer Mac OS X på nytt og klikker
på Fortsett.

7

Hvis du vil installere Mac OS X og programmene på nytt, følger du instruksjonene
i Mac OS X-installereren.

Når du har gjenopprettet Mac OS X og Apple-programmene, kan du velge
å gjenopprette andre data og programmer fra en Time Machine-sikkerhetskopi.

background image

47

Kapittel 3

Problemer og løsninger