MacBook Air - Service, support og mer informasjon

background image

Service, support og mer informasjon

MacBook Air-maskinen har ingen deler som kan repareres eller byttes
av brukeren. Hvis MacBook Air-maskinen trenger service, kontakter du Apple
eller leverer den til en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan finne mer
informasjon om MacBook Air-maskinen på Internett, i den skjermbaserte hjelpen,
Systeminformasjon og Apple Hardware Test.

Informasjon på Internett
Du finner informasjon om service og support på Internett ved å gå til www.apple.com/
support og velge land fra lokalmenyen. Du kan søke i AppleCare Knowledge Base,
se etter programvareoppdateringer og få hjelp på Apples diskusjonsfora.

Skjermbasert hjelp
I Hjelpsenter finner du svar på vanlige spørsmål samt instruksjoner
og problemløsingsinformasjon. Velg Hjelp > Hjelpsenter.

Systeminformasjon
Bruk Systeminformasjon for å finne informasjon om MacBook Air-maskinen. Dette
programmet viser informasjon om maskinvare og programvare, serienummer
og operativsystemversjon, hvor mye hukommelse som er installert og mye mer.
Hvis du vil åpne Systeminformasjon, velger du Apple () > Om denne maskinen fra
menylinjen, og deretter klikker du på Mer info.

background image

51

Kapittel 3

Problemer og løsninger

AppleCare service og support

MacBook Air-maskinen leveres med 90 dagers teknisk support og ett års garanti mot
maskinvarefeil. Maskinvarefeil utbedres på et Apple-autorisert verksted, for eksempel
hos en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan utvide dekningen ved å kjøpe
AppleCare Protection Plan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke
www.apple.com/no/support/products eller besøke nettadressen for landet ditt som
vises nedenfor.
Hvis du trenger hjelp, kan AppleCare-supportpersonalet hjelpe deg med å installere
og starte programmer og grunnleggende problemløsing via telefon. Ring
telefonnummeret til ditt nærmeste supportsenter (de første 90 dagene er gratis).
Ha kjøpsdatoen og serienummeret for MacBook Air-maskinen klart når du ringer.

De 90 dagene med gratis telefonsupport beregnes fra kjøpsdatoen.

Land

Telefonnummer

Nettsted

Danmark

(45) 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

(358) 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

(31) 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

(47) 815 00 158

www.apple.com/no/support

Sverige

(46) 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefonnumre kan bli endret, og lokale telefontakster kan komme i tillegg. Du finner
en fullstendig liste på Internett:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

52

Kapittel 3

Problemer og løsninger