MacBook Air - Sist, men ikke minst

background image

Sist, men ikke minst

4

background image

54

Kapittel 4

Sist, men ikke minst

For din egen sikkerhet og for å beskytte utstyret, bør du følge disse instruksjonene når
du bruker, rengjør og håndterer MacBook Air-maskinen. Ha disse instruksjonene lett
tilgjengelig slik at du og andre kan lese dem.

MERKNAD:

Feil oppbevaring eller bruk av MacBook Air kan gjøre produktgarantien

ugyldig.