MacBook Air - Apple og miljøet

background image

Apple og miljøet

Apple Inc. erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene
av firmaets drift og produkter.

Du finner mer informasjon på Internett:

www.apple.com/no/environment

background image

64