MacBook Air - Viktig håndteringsinformasjon

background image

Viktig håndteringsinformasjon

MERKNAD:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til skade på

MacBook Air-maskinen eller annet utstyr.

Bruksmiljø Hvis MacBook Air-maskinen brukes ved høyere eller lavere temperaturer
enn disse, kan det påvirke ytelsen:

Â

Brukstemperatur: 10 til 35 °C

Â

Oppbevaringstemperatur: -20 til 45 °C

Â

Relativ luftfuktighet: 5 til 90% (ikke-kondenserende)

Â

Maksimumshøyde ved bruk: 0 til 3048 meter

Frakte MacBook Air-maskinen Hvis du frakter MacBook Air-maskinen i en veske eller
stresskoffert, forsikrer du deg om at det ikke finnes løse objekter (for eksempel binders
eller mynter) som kan trenge inn i maskinen gjennom ventilasjonsåpningene, eller som
kan sette seg fast i en port. Du bør også sørge for at objekter som er ømfintlige for
magnetisme, ikke kommer i kontakt med MagSafe-strøminntaket.

Bruke kontakter og porter Tving aldri en plugg inn i en port. Når du kobler til en
enhet, forsikrer du deg om at det ikke finnes fremmedlegemer i porten, at kontakten
eller pluggen passer til porten og at den er plassert riktig vei i forhold til porten.

Håndtering av glassdeler MacBook Air-maskinen inneholder komponenter av
glass, blant annet skjermen og styreflaten. Hvis disse delene blir skadet, må du
ikke bruke MacBook Air-maskinen før den har blitt reparert av en Apple-autorisert
serviceleverandør.

background image

60

Kapittel 4

Sist, men ikke minst

Oppbevare MacBook Air-maskinen Hvis du skal lagre MacBook Air-maskinen over
lengre tid, bør den oppbevares kjølig (helst 22 °C), og batteriet bør lades ut til omtrent
50 prosents kapasitet. Hvis du skal lagre maskinen i en periode på over fem måneder,
bør du lade ut batteriet til omtrent 50 prosents kapasitet. For å opprettholde batteriets
kapasitet, bør batteriet lades opp til det har et ladenivå på 50 prosents kapasitet
omtrent hvert halvår.

Rengjøre MacBook Air Når du skal rengjøre MacBook Air-maskinen, slår du først
MacBook Air-maskinen av. Deretter kobler du fra strømforsyningsenheten. Bruk en
fuktig, myk klut som ikke loer, til å rengjøre utsiden av MacBook Air-maskinen. Unngå
fuktighet i maskinens åpninger. Sprut aldri rengjøringsmidler direkte på datamaskinen.
Bruk ikke rengjøringsmidler på sprayflaske, løsemidler eller slipemidler som kan
ødelegge poleringen.

Rengjøre MacBook Air-skjermen Når du skal rengjøre MacBook Air-maskinens skjerm,
slår du av MacBook Air-maskinen og kobler fra strømforsyningsenheten. Deretter
tar du en myk klut som ikke loer, fukter den i vann og tørker av skjermen. Spray aldri
rengjøringsmidler direkte på skjermen.

background image

61

Kapittel 4

Sist, men ikke minst