MacBook Air - Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann,

støt eller andre skader på person og utstyr.

Innebygd batteri Ikke ta batteriet ut av MacBook Air-maskinen. Batteriet bør byttes
ut av en Apple-autorisert serviceleverandør . Ikke bruk MacBook Air-maskinen hvis
den har falt i bakken eller har blitt knust, bøyd, deformert eller skadet. Ikke oppbevar
MacBook Air-maskinen i nærheten av steder med sterk varme, for eksempel radiatorer
eller peiser, der temperaturen kan komme opp i mer enn 100 °C.

Riktig håndtering Undersiden av MacBook Air-maskinen kan bli svært varm selv ved
normal bruk. MacBook Air overholder grensene for overflatetemperatur tilgjengelig
for brukere, definert av International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950-1).

background image

55

Kapittel 4

Sist, men ikke minst

Følg disse retningslinjene for å bruke datamaskinen på en sikker måte og for å redusere
muligheten for varmerelaterte skader:

Â

Når du skal bruke MacBook Air, plasserer du den på en stabil flate som gir tilstrekkelig
luftsirkulasjon under og rundt maskinen.

Â

Plasser aldri MacBook Air-maskinen på en pute eller annet mykt materiale når den
skal brukes. Slikt materiale kan blokkere maskinens ventilasjon.

Â

Du må aldri sette eller legge noe på eller over tastaturet når du bruker
MacBook Air-maskinen.

Â

Skyv aldri gjenstander inn i ventilasjonsåpningene på maskinen.

Â

Hvis du har MacBook Air på fanget, og den blir ubehagelig varm, tar du den bort fra
fanget og setter den på en stabil overflate.

Vann og våte steder Hold MacBook Air-maskinen borte fra vann og andre væskekilder,
for eksempel drikke, oppvaskkummer, badekar, dusjkabinett og lignende. Beskytt
MacBook Air-maskinen mot fukt, nedbør og tåke.

MagSafe-strømforsyningsenhet (45 W) Bruk kun strømforsyningsenheten som fulgte
med MacBook Air-maskinen eller en Apple-autorisert strømforsyningsenhet som er
kompatibel med dette produktet. Forsikre deg om at støpseldelen og strømkabelen
er riktig tilkoblet adapterdelen av strømforsyningsenheten før du kobler hele enheten
til strømnettet.

Strømforsyningsenheten kan bli svært varm selv ved normal bruk. MacBook Pro
overholder grensene for overflatetemperatur tilgjengelig for brukere, definert av
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).

background image

56

Kapittel 4

Sist, men ikke minst

Gjør ett av følgende for å redusere muligheten for overoppheting
av strømforsyningsenheten og for varmerelaterte skader:

Â

Koble strømforsyningsenheten direkte til en veggkontakt.

MagSafe-plugg

Støpsel

MagSafe-strømforsyningsenhet

Â

Hvis du bruker forlengelseskabelen, plasserer du strømforsyningsenheten på et bord
eller på gulvet der det er god ventilasjon.

MagSafe-plugg

MagSafe-strømforsyningsenhet

Strømkabel

background image

57

Kapittel 4

Sist, men ikke minst

Koble fra strømforsyningsenheten og koble fra eventuelle andre kabler hvis ett
av følgende skjer:

Â

Du vil rengjøre kabinettet (bruk kun den anbefalte framgangsmåten som
er beskrevet på side 60).

Â

Strømkabelen eller støpselet blir ødelagt.

Â

MacBook Air-maskinen eller strømforsyningsenheten kommer i kontakt med regn,
mye fuktighet eller at væske søles på enheten.

Â

MacBook Air-maskinen eller strømforsyningsenheten har blitt utsatt for slag,
om kabinettet er skadet eller om du tror at service eller reparasjon er nødvendig.

MagSafe-strøminntaket inneholder en magnet som kan slette data på kredittkort, iPod-
enheter eller andre enheter. For å sikre dataene dine bør du derfor ikke plassere slike
eller andre enheter som er ømfintlige for magnetisme, nærmere inntaket enn 25 mm.

Hvis det kommer fremmedlegemer inn i MagSafe-strøminntaket, fjerner du dem
forsiktig med en tørr bomullspinne.

MagSafe-spesifikasjoner:

Â

Frekvens: 50 til 60 Hz, en-faset

Â

Spenning: 100 til 240 V

Â

Utgangsspenning: 14,5 V likestrøm, 3,1 A

background image

58

Kapittel 4

Sist, men ikke minst

Hørselsskader Varige hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes
med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt
ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du merker øresus eller får
problemer med å oppfatte tale, avslutter du lyttingen og får utført en hørselskontroll.
Jo høyere volumet er, dess kortere tid tar det før hørselen kan bli påvirket.
Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

Â

Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.

Â

Unngå å øke volumet for å overdøve støyende omgivelser.

Â

Reduser volumnivået hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten av deg.

Høyrisikoaktiviteter Denne datamaskinen er ikke beregnet for bruk til drift av
kjernekraftverk, flynavigerings- eller flykommunikasjonssystemer, flykontrollsystemer
eller annen bruk der en svikt i utstyret kan føre til tap av liv, skade på personer eller
alvorlig skade på miljøet.

background image

59

Kapittel 4

Sist, men ikke minst