MacBook Air - Znajdowanie numeru seryjnego produktu

background image

Znajdowanie numeru seryjnego produktu

Numer seryjny MacBooka Air możesz znaleźć przy użyciu jednej z poniższych metod:

Â

Odwróć MacBooka Air. Numer seryjny jest wygrawerowany na obudowie, obok
zawiasu.

Numer seryjny

Â

Wybierz polecenie menu Apple () > Ten Mac, a następnie klikaj w numer wersji
poniżej etykiety „Mac OS X”, aby przełączać pomiędzy numerem wersji systemu,
numerem kompilacji oraz numerem seryjnym komputera.

Â

Otwórz Informacje o systemie (w katalogu Narzędzia w Launchpadzie). Kliknij
w Sprzęt na liście po lewej stronie okna.