MacBook Air - Viktig information om hantering

background image

Viktig information om hantering

ANMÄRKNING:

Om du inte följer dessa hanteringsanvisningar kan du skada

MacBook Air eller annan egendom.

Arbetsförhållanden Om du använder MacBook Air under andra förhållanden än
nedanstående kan det påverka datorns prestanda:

Â

Temperatur vid användning: 10 till 35 °C

Â

Temperatur vid förvaring: -20 till 45 °C

Â

Relativ luftfuktighet: 5 % till 90 %, icke-kondenserande

Â

Höjd över havet vid användning: 0 till 3048 meter

Bära MacBook Air Om du bär datorn i en väska eller portfölj måste du se till att det
inte finns några lösa föremål (exempelvis gem eller mynt) i väskan som kan komma
in i datorn genom ventilationsöppningarna eller fastna i någon port. Undvik också att
placera magnetiskt känsliga föremål i närheten av MagSafe-strömkontakten.

Använda kontakter och portar Tvinga aldrig in en kontakt i en port. När du ansluter en
enhet ser du till att det inte finns skräp i porten, att kontakten passar till porten och att
du har placerat kontakten rätt i förhållande till porten.

Hantera glasdetaljer MacBook Air innehåller glasdetaljer som bildskärm och styrplatta.
Använd inte datorn om någon glasdetalj har skadats förrän den reparerats hos ett
Apple-auktoriserat serviceställe.

background image

60

Kapitel 4

Sist, men inte minst

Förvara MacBook Air Om du inte ska använda datorn under en längre tid bör du
förvara den på ett svalt ställe, runt 22 °C, och ladda ur batteriet till 50 procent.
Om du inte tänker använda datorn på mer än fem månader bör du ladda ur batteriet
till ungefär 50 procent. För att bevara batteriets kapacitet bör du ladda upp det till 50
procent ungefär var sjätte månad.

Rengöra MacBook Air Vid rengöring av höljets utsida och dess komponenter bör du
först stänga av datorn och sedan dra ur strömsladden till strömadaptern. Rengör sedan
datorns utsida med en fuktad, mjuk, luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några
öppningar. Spraya inte vätska direkt på datorn. Använd inte spray, lösningsmedel eller
rengöringsmedel som innehåller slipmedel eftersom de kan skada ytskiktet.

Rengöra skärmen på MacBook Air När du tänker rengöra datorns bildskärm stänger
du först av datorn och lossar på strömadaptern. Torka sedan av bildskärmen med
en mjuk och luddfri trasa som fuktats lätt med vatten. Spraya inte vätska direkt på
skärmen.

background image

61

Kapitel 4

Sist, men inte minst